Privacy Policy

 Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Państwo wyrazili zgodę. W przypadku, gdy Państwo jednak nie chcą podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażą Państwo zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

W każdej chwili mają Państwo prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Mogą to Państwo zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych  i aktach prawa wspólnotowego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w manifesto.com.pl.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Manifesto Paweł Wieliczko z siedzibą w miejscowości Przecław 72, 72-005 Przecław NIP 851 239 24 50, REGON 812684323 (zwanym dalej: ADO).

Manifesto Paweł Wieliczko przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit b RODO),

ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c RODO)

ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit f RODO),

na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO.

 

System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności przepisach RODO. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Państwa komputerem, a manifesto.com.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży muszą Państwo wyrazić oddzielną zgodę.

dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

system IT manifesto.com.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe, cel i czas przechowywania

 

Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w manifesto.com.pl, dzięki czemu nie muszą Państwo przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzają Państwo czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z manifesto.com.pl

W trakcie dokonywania rejestracji niezbędne będzie podanie:

imienia i nazwiska – niezbędnych nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

adresu e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z manifesto.com.pl;

numeru telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

numeru NIP – niezbędny do wystawienia faktury VAT

Dane przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową.

 

Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia pobierane będą dane niezbędne do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane będą automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia niezbędne będzie podanie:

imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

adresu e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

numeru telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, niezbędne będzie podanie:

imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

numeru telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, niezbędne będzie podanie:

imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez manifesto.com.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)

Siódemka SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000384905, NIP: 525-250-77-06 )

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)

imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez manifesto.com.pl.

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 

Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na manifesto.com.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta manifesto.com.pl.

W ramach manifesto.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach manifesto.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach manifesto.com.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach manifesto.com.pl;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych manifesto.com.pl ;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu manifesto.com.pl;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możecie zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z manifesto.com.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w manifesto.com.pl chcieliby Państwo je skasować, możecie to zrobić bez ryzyka, informacja o tym jak, to zrobić znajduje się w plikach pomocy Państwa  przeglądarki internetowej.

 

manifesto.com.pl (serwer) 

System informatyczny, z którego korzysta manifesto.com.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają łącząc się z manifesto.com.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na manifesto.com.pl  i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji manifesto.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

manifesto.com.pl korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

 

B. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

manifesto.com.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej manifesto.com.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

manifesto.com.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

manifesto.com.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

 

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów manifesto.com.pl

manifesto.com.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w manifesto.com.pl linki do innych stron internetowych. manifesto.com.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook –  HYPERLINK "https://www.facebook.com/about/privacy/cookies" https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych

Administrator ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Administrator na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, może przekazać dane do podmiotów takich jak m.in.: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, kancelarie prawne, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

 

Zmiana polityki prywatności manifesto.com.pl

manifesto.com.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania manifesto.com.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie manifesto.com.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem na naszej stronie internetowej.

 

Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych mają Państwo prawo do:

odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

dostępu do danych osobowych;

sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail manifesto@manifesto.com.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie mogą Państwo lub nie chcą zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail manifesto@manifesto.com.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Manifesto Paweł Wieliczko

ul. Tanowska 2 A, 72-010 Police